Mida peaks teadma trükise tellimisel . . .

Kui palju ehk teisiti öeldes - milline on tiraaž?

Kui suur on lõppformaat? Kasutatakse sageli nn A-rea mõõte:A2 - 594 x 420 mm, A3 - 420 x 297 mm, A4 - 210 x 297 mm (tavaline koopiapaberi mõõt), A5 - 210 x 148 mm, A6 - 105 x 148 mm; nimekaardid tavaliselt 50 x 90 mm või 85 x 54 mm. Juhul, kui trükkimiseks kasutatav paber on täpselt selles mõõdus, milline peab olema ka toote lõppformaat, tuleb arvestada sellega, et trükitav kujutis ei tohi ulatuda paberi servani. Tavaliselt peab vabaks jääma igast servast 12 mm.

Millisele paberile? Kaetud - katmata, läikiv (gloss) - siidmatt (silk) - matt, isekopeeruv, ruutmeetri kaal. Ühe ruutmeetri kaal grammides, paberi paksus ja tihedus on omavahel tihedas seoses. Üldjuhul on suurema grammikaaluga paber ka paksem, kuid paksus sõltub ka sellest, kui tihedalt on paberimass kokku surutud. Levinumad grammikaalud: 80 - 300 g/m2. Täpsemalt saab valida kohapeal olemasolevatest kataloogidest.

Milliste värvidega? Värvitoonide puhul on vaja teada selle PANTONE numbrit või siis näidist paberil. Tuleb aga arvestada sellega, et kõigi värvidega etteantud toonid ei ole ofsettrükitehnoloogiaga trükitavad. Näiteks guaššvärvide toonid ei ole täpselt trükitavad, sest ofsettrükimasinates kasutatakse värve, mis on sisuliselt õlivärvid. Värvifotod jms. trükitakse neljavärvitrükis (CMYK-värvid), nelja põhivärvi erinevates vahekordades liitumise tulemusel saadakse ülejäänud võimalikud värvitoonid.

Millised on algmaterjalid? Valmis kujundusfail (nõuetele vastav PDF, küljendusprogrammi tööfail koos vajalike lisamaterjalidega); tekstid (soovitatavalt arvutifailina) ja fotod, muud illustratsioonid.

Milline järeltöötlus on vajalik? Soonimine, perforeerimine, numereerimine, stantsimine, aukude puurimine, lakkimine, lamineerimine, raamatute-brošüüride puhul köiteliik.