Firmast

Kõik sai alguse 1994 a. kui loodi AS Hansaprint, mis 1997 a. muudeti osaühinguks. Firma loomise aluseks oli tunnetatud vajadus kvaliteetse trükiteenuse järele Pärnus. Alustasime lihtsamate töödega, mis lõi aluse tellijate ehk klientuuri moodustumisele ning tõi esile klientide soovid ja nõudmised. Turu ja tarbimise kiire areng tingis ka vajaduse investeerida tootmise kvaliteeti ja võimsuse tõusu.
Käesolevaks ajaks oleme arenenud tänapäevase tehnikaga keskmise suurusega trükikojaks, tänu sellele täidame tellimusi ka väljaspoole Eestit. Meie toodangut läheb Rootsi, Soome, Norrasse, Leetu. Oleme võimelised pakkuma klientidele tooteid blanketist-visiitkaardist kõvaköitelise raamatuni.