Kõvaköiteraamatu kaane pinnalaotus

A - Kaanekartongi kõrgus - tavaliselt sisuploki kõrgus + 6 mm.

B - Kaanekartongi laius - sõltub konkreetsest raamatust. Kartongi laius koos kõrvaloleva soone laiusega moodustavad raamatu esikaane kogulaiuse. Tsentreerimist vajavate objektide puhul otsustab kunstnik, kas ta tsentreerib objektid ainult kartongi laiuse suhtes või kogu kaane laiuse suhtes.

C - Selja laius - sõltub konkreetsest raamatust. Sama ruutmeetri kaalu, paberi paksuse ja lehekülgede arvuga raamatuplokk võib olla erineva selja laiusega sõltuvalt paberi muudest omadustest.

D - Soone laius - sõltub konkreetsest raamatust (ploki paksusest, seljariba ja kaanekartongi paksusest jne).

20 mm - kartongi ümber ärakeeratav serv, jääb osaliselt nähtavaks - kaane servale ja eeslehe poolt katmata siseküljele.

(Kaanekartongi laius + Soone laius + Selja laius + Soone laius + Kaanekartongi laius) x (Kaanekartongi kõrgus) moodustavad kaane välimise nähtava osa. Kui kogu seda nähtavat osa peab katma mingi kujutis (pilt, värviline taust vms), siis peab see kujutis ulatuma vähemalt 15 mm ulatuses ärakeeratavale servale. See on analoogne trükistel nõutavale lõikevarule (bleedile) vältimaks valge serva väljapaistmist kaane serval või eeslehe poolt katmata alal. Sellel alal ei tohiks olla ka mingeid ülearuseid märgiseid, signatuure vms. 20 mm ärakeeratavat osa peab olema igal juhul - ka siis, kui see jääb lihtsalt valgeks (paberi värvi) - mitme kaane paigutamisel trükipoognale tuleb seda arvestada.
Samuti tuleks analoogiliselt muude trükistega kujundamisel arvestada, et kõik olulised objektid (tekstid, vöötkoodid vms) ei oleks täpselt kaane serval vaid vähemalt 5 mm seespool.

Allpool kaks näidet - õige ja vale kaane kujundus:

 Õige.

 

Vale.