Tehnilised nõuded

Hansaprint OÜ nõuded digitaalsete originaalide koostamiseks (01.01.2016)

Digitaalseks originaaliks on:

a) Ainult PDF/X-1a:2001 (ISO 15930) nõuetele ja tellimusele vastav CMYK- või CMYK- ja spot-värvidega trükivalmis komposiit-PDF.

b) PDF peab olema valmistatud Postscript-printfailist Adobe Acrobat Distiller 5 või uuema abil kasutades heakskiidetud (PDF/X-1a) seadistusi. Kujundusprogrammidesse sisseehitatud vahenditega või Adobe PDFWriteri abil tehtud PDF on suure tõenäosusega sobimatu. Uuemate Adobe programmide (CC-versioonid) puhul võib kasutada ka otse programmist PDF-i eksportimist. Jälgida, et fail ei sisaldaks OPI-viiteid.

c) Lehekülje servani ulatuvatel objektidel on lõikevaru (bleed) vähemalt 3 mm (brošüüril, raamatul jms 5 mm), trükise puhas formaat asub PDF-lehekülje keskel, lõikemärkideta, piltide resolutsioon ja värvilahutus vastavad trükiprotsessile, nimest on võimalik tuvastada toote nimetus, bleed ja konkreetses failis olevate lehekülgede numbrid. Digitaalse originaali valmistamisel peab olema järgitud muid üldtunnustatud trükiettevalmistuse reegleid.

d) Digioriginaalide ja poognamontaaži visuaalseks kontrolliks on vajalik vastavalt lõpptulemusele (sh kaaned, inserdid jms) kokku volditud ja klammerdatud või muul viisil kinnitatud väljatrükk, voldikute jms puhul peab olema välistatud võimalus seda ekslikult kokku voltida. Kui väljatrüki lisamine ei ole võimalik ja trükis sisaldab nummerdamata lehekülgi või lisaelemente on nende järjestuse kontrolliks kohustuslik sisu kirjeldav küljendusplaan, makett vms.

e) Piltide resolutsioon failis peab olema kaks korda suurem kui kasutatav rastritihedus. Failis sisalduvad pildid, mille resolutsioon ületab oluliselt kahekordset rastritihedust vähendatakse resolutsioonini 2x rastritihedus.

f) Kõik kirjatüübid peavad sisalduma saadetavates failides (embbed) True Type või PostScript Type 1 kujul või olema viidud vektorkujule (outline, curved, path). Type 3 fondid ei ole lubatud.

g) Ühe trükise kõik leheküljed peavad olema ühes failis (va näiteks raamatukaas), suuremate väljaannete puhul võib grupeerida lehekülgi mitmesse faili.

NB! Hansaprint OÜ ei kohustu digitaalsete originaalide nõuetele vastavust kontrollima. Lähtume eeldusest, et fail vastab nõuetele. Mittevastavuse tõttu tekkinud vigade eest me ei vastuta!
Põhineb Peeter Marveti koostatud „Nõuded digitaalsetele originaalidele“.

NB!!! Wordis või Excelis tehtud nn kujundus ei ole trükioriginaal - seda saab kasutada vaid ligikaudse näidisena, kuidas tellija soovib objektide paigutust trükisel näha. Teksti saab sealt ka kätte, graafilise materjali originaalfailid (pildid, joonised, graafikud jms) tuleb kindlasti eraldi kaasa panna.

Internetist võetud madala resolutsiooniga pildimaterjal ei ole enamasti trükisel kasutatav - autoriõiguse ja kvaliteedi probleemid. Vajadusel leiab pilte tasulistest või tasuta pildipankadest.